HELIX LAB

PROJEKTETS NAVN
ARKITEKTER
AREAL
BYGHERRE
INGENIØR
ENTREPRENØR
UDFØRELSESDATO
ADRESSE

Projektets karakter

Helix Lab er navnet på det store nye uddannelses- og forskningscenter i Kalundborg, som fremover skal tiltrække innovative kandidatstuderende fra hele landet som skal udføre deres specialeprojekt i samarbejde industrien i Kalundborg. Ordet helix handler om symbioser. I dette tilfælde symbiosen mellem uddannelse og erhvervsliv, og mellem Kalundborg og omverden. I byggeriet har der været stor fokus på bæredygtighed og er i videst muligt omfang opført i bæredygtige materialer.

De bærende konstruktioner på den 1550 kvm store bygning er udført i træ, ligesom facaden også er af træ. Fliserne er de specielle Biomason fliser, produceret uden traditionel beton, men af biocement produceret af kunstigt skabte koraler dannet via en bakterieproces – der i bund og grund er en CO2 neutral ”cement”.

Flux rolle i projektet

FLUX har stået projekteringsledelsen, samt for projekteringen af vand, varme, ventilation, indeklima, el og energi i hele byggeriet i alle faser. FLUX har projekteret den passive natkølingsløsning i byggeriet, som sikrer et godt termisk indeklima, med et minimalt øget energiforbrug – og dermed et positivt bidrag til byggeriet bæredygtighedsprofil. FLUX ledede også brugerprocesserne i forbindelse med indretning af undervisningslokaler og forskningslaboratorierne.

Har du et projekt i tankerne?

Vi kan hjælpe dig med at føre dine ideer ud i livet. Lad os tale om, hvad vi kan bygge eller udvikle sammen.