LYGTEN 37

PROJEKTETS NAVN
ARKITEKTER
AREAL
BYGHERRE
INGENIØR
ENTREPRENØR
UDFØRELSESDATO
ADRESSE

Projektets karakter

Ejendommen på hjørnet af Lygten og Rentemestervej i Københavns Nordvest kvarter, er en erhvervsbygning i tre etager med kælder fra 1985, etableret med to længer mod henholdsvis Lygten og Rentemestervej med en adgangsmellembygning på hjørnet, der forbinder de to længer. Bygningen huser pt. KEA.

Lygten 37 er således en eksisterende bebyggelse, som renoveres til at huse erhverv i stueetagen, kontor på 1. og 2. etage, hvorefter der ovenpå den eksisterende bygning tilføjes 3 lette etager med studenterboliger. Ombygning og overbygning er tilsammen ca. 9.000 m2. På hjørnet af den eksisterende bygning etableres der en ny mellembygning som trappehus med en åben port mod gården. De nye lette etager indrettes med 75 stk. præfabrikerede boliger, alle med eget køkken wc-bad og altan. Friarealer til ophold indrettes primært i gården. I eksisterende kælder opretholdes bilparkering, og der indrettes depotrum og teknik.

Flux rolle i projektet

FLUX har stået for registrering af de eksisterende installationer, samt projekteringen af vand, varme, ventilation, indeklima, el og energi i hele byggeriet i alle faser. FLUX har under projektering fået foretaget modelforsøg af køkkener i studieboligerne og påvist at luftmængderne til emhætter kunne reduceres væsentligt, hvilket har sænket energiforbruget i byggeriet og dermed reduceret både bygge- og driftsomkostningerne for bygherre.

FLUX koordinerede sammen med KBS de præfabrikerede elementer fra Polen, der monteres ovenpå den eksisterende bygning og installationsteknisk bygges sammen med vand, varme og afløbssystemet i den eksisterende bygningsmasse.

Do you have a project in mind?

We can help you bring your ideas to life. Let’s talk about what we can build or develop together.